Rejestracja urodzeń 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia urodzenia dokonują: matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka, która ukończyła 16 lat, dokonuje zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste rodziców dziecka.

W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej. Po dokonaniu rejestracji urodzenia z urzędu wydaje się osobie zgłaszającej urodzenie 1 odpis skrócony aktu urodzenia (bezpłatnie).

Termin załatwienia sprawy:

W dniu dokonania zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej, mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity, nie wskazują na płeć (chyba, że w powszechnym znaczeniu jest ono przypisane do danej płci) i wybiera dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Opłata za odwołanie:

—————-

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).
 
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:
 
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty matrwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
 
 

Załączniki

rejestracja urodzenia.odt

Data: 2018-05-16 10:42:17 Rozmiar: 246.15k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:46:10
Czas publikacji: 2018-05-16 10:42:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak