Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się w sądzie sprawa o uznanie ojostwa.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Dowody osobiste rodziców – do wglądu.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie:

———-

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 2064 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).
 
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I pietro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego - przedłożyć należy w takim przypadku zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

 

Załączniki

uznanie ojcostwa.odt

Data: 2018-05-16 11:52:13 Rozmiar: 243.49k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:47:05
Czas publikacji: 2018-05-16 11:52:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak