Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego udziela na pismie.
 
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Dokument uzasadniający powód do skrócenia terminu.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 39,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłóki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 788682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienie, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni osoby te mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 

Załączniki

wydanie zezwolenia na skrócenie terminu z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-16 14:43:51 Rozmiar: 244.8k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:14:30
Czas publikacji: 2018-05-16 14:43:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak