Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem USC albo Konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowód osobisty klienta – do wglądu.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Sposób załatwienia sprawy:

Klient składa oświadczenie, że powraca do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowód osobisty klienta – do wglądu
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jeśli małżeństwo zostało zawarte poza USC w Nowym Tomyślu

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

--------

 

Załączniki

powrót małżonka rozwiedzionego z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-16 15:09:52 Rozmiar: 243.96k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:17:25
Czas publikacji: 2018-05-16 15:09:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak