Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia oświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

———-

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Wymagane jest osobiste stawienie się obojga rodziców celem złożenia stosownego oświadczenia.

 

 

Załączniki

przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka.odt

Data: 2018-05-18 11:46:54 Rozmiar: 243.42k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:18:07
Czas publikacji: 2018-05-18 11:46:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak