Odtworzenie aktu 

 
 

Sposób załatwienia sprawy:

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści aktu zagranicznego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzająego zgon.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie czynności (wraz z wnioskiem o dokonanie czynności, osoba, której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w akcie do reguł pisowni polskiej).

2. Oryginalny dokument potwierdzający zdarzenie za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego sporządzonego po dokonaniu  czynności w wysokości 39,00 zł dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615.

Osoba załatwiająca sprawę:

Kierownik USC - Beata Jakubowska

Zastępca Kierownika USC - Magdalena Gostyńska-Kuchta.

Uwagi:

------ .

 

Załączniki

odtworzenie aktu z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-21 14:55:53 Rozmiar: 248.26k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-21 14:55:53
Czas publikacji: 2018-05-21 14:55:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak