Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspłlnego dziecka pochodzącego z małżeństwa 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, małżonkowie mogą złożyż przed kierownikiem usc zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo wskazać jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wybrane.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.

Dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11,00 zł dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia oświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie:

----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dzx.U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3, I piętro wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC - Beata Jakubowska

Zastępca Kierownika USC - Magdalena Gostyńska-Kuchta.

Uwagi:

Wymagane jest osobiste stawienie się obojga rodziców celem złożenia stosownego oświadczenia.

 

 

Załączniki

zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka.odt

Data: 2018-05-21 14:26:58 Rozmiar: 242.98k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-21 14:26:58
Czas publikacji: 2018-05-21 14:26:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak