Wydawanie decyzji w sprawie dodatków energetycznych 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (druk wniosku do pobrania),
 2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa w terminie 1 miesiaca.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755),
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).

Wysokość dodatku energetycznego:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. (MP z 2018r. poz. 450) wysokośc dodatku energetycznego obowiazująca od dnia 1 maja 2018r, do 30 kwietnia 2019r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,35 zł/miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,92 zł/miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Anna Wiesława Podgórecka, budynek A, pok. 15 tel. 61 44 26 642.

 

Uwagi:

Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi spelniać trzy warunki:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 2. jest stroną umowy komplekswej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

Załączniki

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf

Data: 2018-05-28 09:52:59 Rozmiar: 435.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Zielińska
Czas wytworzenia: 2018-05-28 09:52:59
Czas publikacji: 2018-05-28 09:52:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak