Załatwianie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źdódła ciepła 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Warunkiem przyznania dotacji będzie złożenie pisemnego kompletnego wniosku do Burmistrza Nowego Tomyśla przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania (druk wniosku do pobrania).

Po ocenie wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.

Wypłata dotacji może nastąpić dopiero po zakończeniu realizowanego zadania i rozliczeniu przez wnioskodawcę przyznanej dotacji celowej.

W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca z którym została zawarta umowa na udzielenie dotacji obowiązany jest złożyć kompletny wniosek o rozliczenie dotacji celowej (druk rozliczenia do pobrania).

W przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Nowy Tomyśl przeznaczonych na dotacje celowe, w danym roku budżertowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w nastepnych latach, według kolejności ich złożenia.

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani będą do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego będzie możliwe jedynie łacznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Tomyśl wraz z niezbędnymi do jego załatwienia dokumentami, wymienionymi w tym wniosku.

 

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519).
  2. Uchwała Nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła ze zmianami (Dz.Urz.Woj. Wlkp z 2017r. poz. 2328 i 7534).

 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, ktore są położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl i obecnie są ogrzewane źródłem ciepła na paliwo stałe.

Dotację można przeznaczyć na wymianę pieca centralnego orzewania zasilanego paliwem stałym

  • na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,
  • na gruntową pompę ciepła,
  • na budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Wysokość dotacji celowej wynosi::

  1. 4.000 zł na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,
  2. 8.000 zł na zakup pompy ciepła,
  3. 2.000 zł za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego tych nieruchomości,ktore nie były podłączone do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor Anna Wiesława Podgórecka, budynek A, pok. Nr 15, tel. 61 44 26 642.

 

Uwagi:

Tekst Uchwały  zm. do pobrania.

 

 

 

Załączniki

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.pdf

Data: 2018-05-28 09:03:09 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła ....pdf

Data: 2018-05-28 09:03:09 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła ....pdf

Data: 2018-05-28 09:03:09 Rozmiar: 442.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI.289.2017 RM w NT z dnia 20 marca 2017r. - zasady udzielania dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania.pdf

Data: 2018-05-28 09:03:09 Rozmiar: 3.54M Format: .pdf Pobierz

Zmiana 1 Uchwały Nr XXXI.289.2017.pdf

Data: 2018-05-28 09:03:09 Rozmiar: 479.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Zielińska
Czas wytworzenia: 2018-05-28 09:03:09
Czas publikacji: 2018-05-28 09:03:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak