1/2017 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej kotłowni, rozbudowie i przebudowie hal magazynowych, produkcyjnych, rozbudowie suszarni warzyw oraz przeniesieniu trafostacji na działkach o nr ewid. 661/2, 662, 628/2 oraz 658 obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl, na terenie firmy Bartex Bartol 

 
 

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

1/2017

2.

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3.

Temat dokumentu

ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona przed hałasem,

 

4.

Nazwa dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej kotłowni, rozbudowie i przebudowie hal magazynowych, produkcyjnych, rozbudowie suszarni warzyw oraz przeniesieniu trafostacji na działkach o nr ewid. 661/2, 662, 628/2 oraz 658 obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl, na terenie firmy Bartex Bartol

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl, obręb Paproć, działka o nr ewid. 661/2, 662, 628/2 oraz 658

3.

Znak sprawy

KRiOŚ.6220.23.2017.III

 

Dokument wytworzył

BARTEX Bartol Sp. z o.o. Sp. k., Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyślu

4.

Data dokumentu

15.12.2018 r.

 

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614426643

urzad@nowytomysl.pl

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

 

5.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

 

6.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

10/2018, 11/2018

7.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

9.

Uwagi

brak

 

Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-06-05 14:24:29
Czas publikacji: 2018-06-05 14:24:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak