Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 kwietnia 2017r. dotyczącego powołania oraz trybu działania Komisji ds. weryfikacji wnosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

2019-01-15 15:06:24
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Zarzązenia Nr 29/2019 Burmistrza Nowego Tomyśa z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Nowy Tomyśl wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich

2019-01-11 15:03:59
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli na rok 2019 w Gminie Nowy Tomyśl

2019-01-11 14:12:53
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na 2019 rok

2019-01-11 14:12:45
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Nowego Tomysla z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019

2019-01-11 14:12:34
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2019

2019-01-11 14:12:23
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stytcznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Nowy Tomyśl wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich

2019-01-11 14:12:13
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w 2019r.

2019-01-11 14:12:02
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Nowy Tomyśl Drugiemu Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla w czasie nieobecności Burmistrza Nowego Tomyśla

2019-01-11 14:11:47
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Nowy Tomyśl Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla w czasie nieobecności Burtmistrza Nowego Tomyśla

2019-01-11 14:09:18