Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
 

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2019 w terminach:
• od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
• od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2018r. poz. 2313).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w pokoju Nr 6 (parter) lub pod Nr telefonu 61-44-26-635.

 

Załączniki

załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Data: 2019-01-14 10:26:57 Rozmiar: 271.75k Format: .pdf Pobierz

wniosek.pdf

Data: 2019-01-14 10:26:57 Rozmiar: 488.64k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogumiła Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2019-01-14 10:26:57
Czas publikacji: 2019-01-14 10:26:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak