Ochotnicze Straże Pożarne - Gmina Nowy Tomyśl 

 

Ochotnicze Straże Pożarne - Gmina Nowy Tomyśl

 

Na terenie działania  Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP (Gmina Nowy Tomyśl)

jest 6 jednostek OSP, które skupiają 241 członków czynnych (w tym 20 kobiet) i 8 członków

wspierających oraz 16 honorowych. Każda z jednostek OSP posiada Młodzieżowe Drużyny

Pożarnicze, razem 16 sekcji. Co roku w jednostkach odbywają się zebrania sprawozdawcze

a co 5 lat sprawozdawczo-wyborcze.

 


Liczba odwiedzin : 1451
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Dziubała
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Dziubała
Czas wytworzenia: 2010-01-20 09:37:13
Czas publikacji: 2016-05-17 08:31:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak