Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-07-17 08:49:27
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

2018-07-06 10:46:07
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-07-04 08:14:44
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2018-05-21 11:51:36
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2018 roku

2018-05-17 09:56:40
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-04-25 08:40:52
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Tomyśl

2018-04-23 13:58:15
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wejścia w życie od 1 maja 2018 r. uchwał antysmogowych

2018-04-12 13:18:47
Informacje z zakresu Gospodarki Odpadami

2018-04-09 16:51:48
Informacje o jakości wody

2018-03-29 10:52:34