Podstawy prawne działania Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu 

 

 

* Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami)
 
 
* Uchwała  Nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia wizerunku herbu gminy Nowy Tomyśl, flagi, łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla i łańcucha przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz określenia zasad ich używania (Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Wielkopolskiego z 2013 roku poz. 3149 z dnia 23 kwietnia 2013 roku )
 
 
* Radni Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014 na XLVII Sesji Rady Miejskiej dnia 26 września 2014 roku przyjęli :
 
 
 
Statut Gminy Nowy Tomyśl - Uchwała Nr XLVIII/465/2014  z dnia 24 października 2014 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 19.11.2014, poz. 6161.
 


Liczba odwiedzin : 1670
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2003-06-26 11:39:18
Czas publikacji: 2016-10-18 13:17:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak