Podstawy prawne działania Burmistrza Nowego Tomyśla 

 
 
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2-16r., poz. 446 ze zmianami)
  • Uchwała Nr XLVIII/465/2014  Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 października2014r. w sprawie Statutu Gminy Nowy Tomyśl  z późn. zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014r., poz. 6161)
  •  
  • Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2015r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ze zmianami)
  •  
  • Uchwała Nr V/39/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu
 
 
 

Liczba odwiedzin : 1915
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2003-06-26 12:40:43
Czas publikacji: 2016-10-18 11:40:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak