Składy osobowe komisji Rady Miejskiej w kadencji 2014 - 2018 

 

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w KADENCJI 2014 – 2018
   
I. KOMISJA REWIZYJNA:  
   
1. Michał Jarosz Przewodniczący komisji
   
2. Jarosław Maćkowiak Zastępca przew. komisji
   
3. Jan Klimko członek komisji
   
4. Leszek Drążkowiak członek komisji
   
5. Adam Frąckowiak
członek komisji
   
6. Tomasz Radwan członek komisji
   
II. KOMISJA KOMUNALNA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:
   
1. Adam Polański Przewodniczący komisji
   
2. Katarzyna Rolla zastępca przew. komisji
   
3. Rafał Tabaczyński członek komisji
   
4. Wojciech Andryszczyk członek komisji
   
5. Rafał Sara członek komisji
   
6. Maciej Bielawa członek komisji
   
III. KOMISJA OŚWIATY KULTURY SPORTU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH:
   
1. Jakub Skrzypczak Przewodniczący komisji
   
2. Maciej Bielawa zastępca przew. komisji
   
3. Jan Klimko członek komisji
   
4. Adam Szofer członek komisji
   
5. Adam Polański członek komisji
   
6. Mateusz Jandy członek komisji
   
7. Michał Jarosz członek komisji
   
8. Tomasz Radwan członek komisji
   
9. Rafał Sara członek komisji
   
IV. KOMISJA OBSZARÓW WIEJSKICH ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
   
1. Leszek Drążkowiak
Przewodniczący komisji
   
2. Mieczysław Szczechowiak zastępca przew. komisji
   
3. Mateusz Jandy członek komisji
   
4. Bogusław Nawrot członek komisji
   
5. Adam Drożdżal
członek komisji
   
6. Wojciech Śliczner członek komisji
   
7. Katarzyna Rolla członek komisji
   
8. Jarosław Maćkowiak członek komisji
   
9. Łukasz Frański członek komisji
   
V. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW:
   
1. Adam Szofer
Przewodniczący komisji
   
2. Bogusław Nawrot zastępca przew. komisji
   
3. Rafał Tabaczyński członek komisji
   
4. Wojciech Andryszczyk członek komisji
   
5. Adam Frąckowiak
członek komisji
   
6. Mieczysław Szczechowiak członek komisji
   
7. Jakub Skrzypczak członek komisji
   
8. Adam Drożdżal członek komisji
   
9. Wojciech Śliczner członek komisji
   
10. Łukasz Frański członek komisji
   
 


Liczba odwiedzin : 2697
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2016-12-30 08:06:15
Czas publikacji: 2018-01-12 12:36:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak