Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 248/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2013 rok w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2012-12-20 10:54:25
Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/136/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2012r.

 
2012-12-20 10:49:57
Zarządzenie Nr 246/2012 z dnia 04.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów zamówień publicznych w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Tomyśl

 
2012-12-14 11:22:28
Zarządzenie Nr 245/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/136/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2012r.

 
2012-12-14 11:12:22
Zarządzenie Nr 244/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 
2012-12-14 11:07:00
Zarzadzenie Nr 243/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013

 
2012-11-22 13:29:55
Zarządzenie Nr 242/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem

 
2012-11-22 13:13:08
Zarządzenie Nr 241/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2013 do 2026 roku

 
2012-11-22 12:57:22
Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Leszczyńskiego nauczyciela wychowania fizycznego, zatrudnionego w Gimnazjum w Borui Kościelnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
2012-11-22 12:44:11
Zarządzenie Nr 239/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Polcyn-Przybylskiej, nauczycielki języka angielskiego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
2012-11-22 12:39:38