Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 27 grudnia 2011i i zakładowego planu kont dotyczących projektu współfinansowanego z Europoejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2012-06-13 09:29:17
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 02 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2012-04-13 09:54:38
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polkityki) rachunkowwości i zakładowego planu kont dotyczących projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2012-02-17 08:50:22
Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2011r.

 
2012-01-11 10:25:50
Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Urzędu i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
2012-01-11 10:09:37
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny prowadzonych w formie pracy z rodziną

 
2012-01-11 10:03:32
Zarzadzenie Nr 125/2011 z dnia 21 bgrudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny prowadzonych w formie pracy z rodziną

 
2012-01-11 10:00:39
Zarzadzenie Nr 124/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2012 rok

 
2012-01-11 09:54:43
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2011r.

 
2011-12-30 10:48:33
Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego i własności gruntu

 
2011-12-30 10:43:56