Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr I/469/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących projketu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejkich oraz projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Zarządzenie Nr I/469/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących projketu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejkich oraz projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu
2011-07-11 10:25:26
Zarządzenie Nr I/520/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących projektu współfinansowanego z Europejskiego Fudnuszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Zarządzenie Nr I/520/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących projektu współfinansowanego z Europejskiego Fudnuszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu
2011-07-11 10:14:32
Zarządzenie Nr I/471/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rzchunkowości i zakładowego planu kont dotyczacych projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyśu

Zarządzenie Nr I/471/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rzchunkowości i zakładowego planu kont dotyczacych projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyśu
2010-12-30 13:39:13
Zarzadzenie Nr I/470/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości zakładowego planu kont dotyczących operacji w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Zarzadzenie Nr I/470/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości zakładowego planu kont dotyczących operacji w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w Urzedzie Miejskim w Nowym Tomyślu
2010-12-30 13:34:51
Zarzadzenie Nr I/519/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miejskimw Nowym Tomyślu

Zarzadzenie Nr I/519/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miejskimw Nowym Tomyślu
2010-12-23 14:14:34
Zarządzenie Nr I/518/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami na rok 2010

Zarządzenie Nr I/518/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami na rok 2010
2010-12-23 14:11:34
Zarządzenie Nr I/517/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/384/2009 Rady Mijskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2010r.

Zarządzenie Nr I/517/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/384/2009 Rady Mijskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2010r.
2010-12-23 14:03:39
Zarządzenie Nr I/516/2010 z dnia 7 grudnia 20910 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego i własności gruntu

Zarządzenie Nr I/516/2010 z dnia 7 grudnia 20910 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego i własności gruntu
2010-12-23 13:58:33
Zarządzenie Nr I/515/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie utworznia w Gminie Nowy Tomyśl Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011

Zarządzenie Nr I/515/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie utworznia w Gminie Nowy Tomyśl Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011
2010-12-23 13:56:14
Zarzadzenie Nr I/514/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiazania Gminnego Biura Spisowego przeprowadzajacego Powszechny Spis Rolny 2010

Zarzadzenie Nr I/514/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiazania Gminnego Biura Spisowego przeprowadzajacego Powszechny Spis Rolny 2010
2010-12-23 13:53:35