Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego dla działek oznaczonych nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-11-14 09:08:10
Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, a działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-11-07 12:23:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-17 08:17:29
Komunikat o zmianie organizacji ruchu w Nowym Tomyślu na ul. Wierzbowej od 10 sierpnia 2018 r.

2018-08-06 13:23:50
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl od dnia 5 czerwca 2018r. na okres 3 lat

2018-05-30 10:33:04
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu w sprawie pilnego zabezpieczenia gospodarstw przed zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 

2018-04-06 11:06:49
Gmina Nowy Tomyśl ogłasza Konkurs na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej: Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu – edycja 2018- II postępowanie

2018-03-12 16:24:24
Samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ na bazie STARA 29, o numerze rejestracyjnym PNT K951

2018-03-05 12:11:29
PRZETARG OFERTOWY PISEMNY na Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ na bazie STARA 29, o numerze rejestracyjnym PNT K951

2018-02-09 07:35:15
Ogłoszenia o konkursie na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej: Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu - edycja 2018

2018-02-02 07:39:21