Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczeniev o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRiD - budowa ulic Świerkowej i Klonowej z przebudową infr. tech. w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:09:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRiD nr 8.2018 z dnia 18.12.2018 - Przebudowa jezdni i chodników na Pl. Kościelnym w Borui Kościelnej

2019-01-18 11:08:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRiD - rozbudowa ul. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:07:45
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ZRiD - budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:05:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewid. Nowy Tomyśl

2019-01-15 15:03:13
Komunikat o zmianie organizacji ruchu w Nowym Tomyślu na ul. Wierzbowej od 10 sierpnia 2018 r.

2018-08-06 13:23:50
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl od dnia 5 czerwca 2018r. na okres 3 lat

2018-05-30 10:33:04
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu w sprawie pilnego zabezpieczenia gospodarstw przed zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 

2018-04-06 11:06:49
Gmina Nowy Tomyśl ogłasza Konkurs na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej: Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu – edycja 2018- II postępowanie

2018-03-12 16:24:24
Samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ na bazie STARA 29, o numerze rejestracyjnym PNT K951

2018-03-05 12:11:29