Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczeniev o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRiD - budowa ulic Świerkowej i Klonowej z przebudową infr. tech. w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:09:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRiD nr 8.2018 z dnia 18.12.2018 - Przebudowa jezdni i chodników na Pl. Kościelnym w Borui Kościelnej

2019-01-18 11:08:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRiD - rozbudowa ul. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:07:45
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ZRiD - budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyślu

2019-01-18 11:05:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewid. Nowy Tomyśl

2019-01-15 15:03:13
Komunikat o zmianie organizacji ruchu w Nowym Tomyślu na ul. Wierzbowej od 10 sierpnia 2018 r.

2018-08-06 13:23:50
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl od dnia 5 czerwca 2018r. na okres 3 lat

2018-05-30 10:33:04
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu w sprawie pilnego zabezpieczenia gospodarstw przed zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 

2018-04-06 11:06:49
Gmina Nowy Tomyśl ogłasza Konkurs na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej: Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu – edycja 2018- II postępowanie

2018-03-12 16:24:24
Samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ na bazie STARA 29, o numerze rejestracyjnym PNT K951

2018-03-05 12:11:29
PRZETARG OFERTOWY PISEMNY na Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ na bazie STARA 29, o numerze rejestracyjnym PNT K951

2018-02-09 07:35:15
Ogłoszenia o konkursie na wykonanie usługi badawczej i edukacyjnej: Diagnoza zagrożeń społecznych (dzieci i młodzieży) w Nowym Tomyślu - edycja 2018

2018-02-02 07:39:21
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową

2017-11-22 07:30:01
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego przeprowadzonego w trybie określonym w art. 70/1 i 70/3 i 70/5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U z 2017r., poz. 459 z zm) na zakup nieruchomości lokalowej.

2017-07-06 09:16:40
II OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

2017-06-21 15:17:35
Informacja o unieważnieniu przetargu pisemnego w trybie określonym w art. 70/1 kodeksu cywilnego na zakup nieruchomości lokalowej

2017-06-20 14:25:00
Ogłoszenie o przetargu pisemnym w trybie określonym w art. 70/1 Kodeksu Cywilnego na zakup nieruchomości lokalowej.

2017-06-09 14:40:09
Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego SN-III.7570.24.2015.9

2015-08-27 11:39:47
10 20 30 40 50 Wyników