Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr I/319/2009 z 15 lipca 2009r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

2010-02-09 08:34:50
Zarządzenie Nr I/353/2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych gminy Nowy Tomyśl

Zarządzenie Nr I/353/2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych gminy Nowy Tomyśl
2010-01-08 10:32:19
Zarządzenie Nr I/385/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2009

Zarządzenie Nr I/385/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2009
2010-01-08 10:13:21
Zarzadzenie Nr I/384/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Nowy Tomyśl na rok 2009

Zarzadzenie Nr I/384/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Nowy Tomyśl na rok 2009
2010-01-08 09:55:12
Zarządzenie Nr I/383/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2009

Zarządzenie Nr I/383/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2009
2010-01-08 09:47:31
Zarządzenie Nr I/382/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale nr XXXII/253/2008 Rady miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Nowy Tomysl na rok 2009

Zarządzenie Nr I/382/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale nr XXXII/253/2008 Rady miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Nowy Tomysl na rok 2009
2010-01-08 09:33:49
Zarządzenie Nr I/381/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Paproci, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2010-01-08 09:26:40
Zarządzenie Nr I/380/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Nowy Tomysl na rok 2009

Zarządzenie Nr I/380/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Nowy Tomysl na rok 2009
2010-01-08 09:15:51
Zarządzenie Nr I/379/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomysl na rok 2009

Zarządzenie Nr I/379/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Nowy Tomysl na rok 2009
2010-01-08 09:11:08
Zarządzenie Nr I/378/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie Nr I/378/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
2010-01-08 09:06:17