Mienie Biblioteki 

 

Mienie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

 

 Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu jest własnością Gminy Nowy Tomyśl, objęty księgą wieczystą nr 19526, oznaczony na mapie ewidencyjnej jako działka nr 899/6 przy ulicy Tysiąclecia – Witosa w Nowym Tomyślu.

 

Majątek Biblioteki /wg stanu na 31. XII. 2016 r./:

 

  • budynek MiPBP w Nowym Tomyślu -  1 376  955,62
  • budynek Filii w Wytomyślu              -        21 195,00
  • pozostałe środki trwałe                   -       590 192,00
  • zbiory biblioteczne                           -   1 188 793,25 

  

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1334
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Kończal-Gnap
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Kończal-Gnap
Czas wytworzenia: 2004-08-10 12:00:20
Czas publikacji: 2017-03-17 15:41:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak