Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2019 r. 

 

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2019. Informacja o przyznanym dofinansowaniu stanowi załącznik do zarządzenia.

Kluby sportowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram i opis zadania (wzór w załączeniu). Wszystkie kluby sportowe, które uzyskały dofinansowanie, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Przy otrzymaniu dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych we wniosku.

 

 

 
 

Załączniki

Dofinansowanie sportu w 2019 roku - wyniki.pdf

Data: 2019-02-26 15:35:13 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

opis_faktury_obowiazkowy-1.doc

Data: 2019-02-26 15:35:13 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu.docx

Data: 2019-02-26 15:55:54 Rozmiar: 18.5k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2019-02-26 15:35:12
Czas publikacji: 2019-02-26 15:55:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak