Akty prawa miejscowego - kadencji 1994-1998 

 

  

1. Uchwała Nr VII/25/94 z dnia 30.11.1994r. w sprawie; uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospdarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (68.4 KB)

 

2. Uchwała Nr VII/26/94 z 30.11.1994r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (62.1 KB)

 

3. uchwała Nr VII/27/94 z 30.11.1994r. w sprawie, uchwalenia miejscowego planu szczególowego zagospdarowania przestrzennego rejonu ulicy Sienkiewicza w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (38.7 KB)

 

4. uchwała Nr X/45/95 z 17.02.1995r. w sprawie; stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (91.8 KB)

 

5. uchwała Nr XI/48/95 z 20.03.1995r. w sprawie; uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na 1995r.

treść uchwały (413.7 KB)

 

6. Uchwała Nr XI/50/95 z 20.03.1995r. w sprawie; ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały  (161.4 KB)

 

7. Uchwała Nr XX/107/95 z 30.12.1995r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na 1996r.

treść uchwały.  (381.3 KB)

 

8. Uchwała Nr XXVI/127/96 z 12.07.1996r. w sprawie stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (73.6 KB)

 

9. Uchwała Nr XXVII/134/96 z 30.08.1996r. nazewnictwa nowo powstałych ulic na terenie miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały  (269.9 KB)

 

10. Uchwała Nr XXVII/135/96 z 30.08.1996r. w sprawie; ustalenia szczególowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałosci roslinnych na polach uprawnych.

treść uchwały (134.1 KB)

 

11. Uchwała Nr XXVIII/140/96 z 18.109.1996r. w sprawie; szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spoecjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

treść uchwały (112 KB)

 

12. Uchwała Nr XXVIII/141/96 z 18.10.1996r. w sprawie; zasad zwrotu  wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy. 

treść uchwały (76.2 KB)

 

13. uchwała Nre XXX/157/96 z 30.12.1996r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomysl na 1997r.

treść uchwały (457.3 KB)

 

14.Uchwała Nr XXXI/167/97 z 28.02.1997r. w sprawie; uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospdarowania przestrzennego gminy Nowy tomyśl obejmującej działkę nr ew. 59 w Sekowie.

treść uchwały (214.3 KB)

 

15. Uchwała Nr XXXII/172/97 z 26.04.1997r. w sprawie; zmiany uchwały Nr XXVI/127/96 rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (75.6 KB)

 

16. Uchwała Nr XXXIV/184/97 z 11.08.1997r. w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Zespołu Usługowo-Handlowego "Wiatraki" w Nowym Tomyślu, rejon ulic Zbąszyńskiej, Janusa i Wiatrakowej.

treść uchwały (457.9 KB)

 

17. Uchwała Nr XXXV/192/97 z 8.10.1997r. w sprawie; ustalenia szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały  (428.5 KB)

 

18. Uchwała Nr XXXVII/199/97 z 28.11.1997 w sprawie; znazewnictwa nowo powstałej ulicy na terenie miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały (40.5 KB)

 

19. uchwała Nr XXXVIII/214/97 z30.12.1997r. w sprawie; uchwalenia budżetu gminy i miasta  Nowy Tomysl na 1998r.

treść uchwały  (528.2 KB)

 

20. Uchwała Nr XL/230/98 z 24.04.1998r. w sprawie; podwyższenia stawek procentowych opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego niektórych nieruchomości gruntowych oraz z tytułu trwałego zarzadu nieruchomości.

treść uchwały  (93 KB)

 


Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Stefania Twardowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2012-07-06 11:19:24
Czas publikacji: 2012-07-06 11:19:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak