INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA  

 

 

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

w sprawie realizacji w URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM TOMYŚLU

uprawnienia

wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, informuję o zasadach skorzystania z tego uprawnienia w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

 

            Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z tego uprawnienia przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu proszona jest o dokonanie zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

            Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form :

 

1)      wypełniając druk zgłoszenia (do pobrania poniżej) i przesyłając je :

 

a) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, lub

 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail : j.migowy@nowytomysl.pl , lub

 

c) faksem na nr 61 44 22 754,

 

2)      wypełniając druk zgłoszenia i składając je w Biurze Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego usytuowanym w holu Urzędu przy ul. Poznańskiej 33,

 

3)      telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 61 44 22 615 lub 61 44 22 400.

 

 

            Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez tę osobę wskazanym lub z nią uzgodnionym.

 

            W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza języka migowego, Urząd zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

 

 

 

                                                                                  (-) mgr Henryk Helwing

                                                                       BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA

 

 

Załącznik :

Druk zgłoszenia

POBIERZ (214.2 KB)

 


Liczba odwiedzin : 1362
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2012-05-24 11:05:59
Czas publikacji: 2012-05-24 11:05:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak