Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów

 Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów
2011-12-16 11:40:37
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:05:22
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:21:47
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
2013-06-04 12:22:08
Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
2014-07-03 09:21:58
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

 Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2014-09-05 15:35:50
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

2015-05-13 13:59:23
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa Elektrorecykling Sp. z o.o.  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w związku z działanością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia nr 1)

2015-07-31 11:08:35
Informacja

Informacja

2016-05-05 15:09:16
Informacja o opracowaniu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2015 - 2025"

INFORMACJA

2016-05-05 15:13:14