Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-16 14:50:48 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Przebudowa ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 200/2, 382, 310/1, 310/2, 201/1, 198/6, 201/2, 201/3, 214/1, 214/2, 214/3, 381/3, 381/5, 312/1, 381/2, 381/6, 381/7, 354, 481, 482, 425, 421/3, 401, 397, 396, 392, 389, 385, 225/2, 225/1, 225/4, 196/1, 196/2, 225/5, 383/3, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 395, 398, 399, 402, 421/4, 450, 421/5, 264, 245, 236, 231, 254, 237, 532, 506/6, 506/19, 506/5, 420/2, 503, 456, 506/16, 458, 460, 454, 462, 463, 464, 465, 466, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 434, 433, 248, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-10-16 14:37:50 Rok 2018 / Petycja do Burmistrza Nowego Tomyśla skierowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-10-16 12:47:41 Rok 2018 / Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas LVII sesji nadzwyczajnej odbytej 8 października 2018 r. Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-10-16 07:38:48 2018 / Wyjaśnienia PKW w sprawie dopisków i zamazywania kratek na kartach do głosowania Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-10-15 16:26:55 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.67.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Anna Małecka Edycja artykułu
2018-10-15 16:08:26 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.67.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Anna Małecka Edycja artykułu
2018-10-15 16:04:25 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.67.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Anna Małecka Edycja artykułu
2018-10-15 16:02:53 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.67.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Anna Małecka Edycja artykułu
2018-10-15 16:01:40 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.67.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-10-15 16:01:32 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.073.2018- ZAPYTANIE OFERTOWE- "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Tomyśl w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości" Anna Małecka Edycja artykułu