Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-14 21:16:48 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ Z UDZIELENIA ZAMÓWIENIA- ZP.271.092.2018- Zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby sołectwa - namiotów imprezowych Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-14 14:13:44 Zamówienia publiczne / I przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż ruchomości- pojazdu marki Renault Kangoo Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-14 14:10:27 Zamówienia publiczne / I przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż ruchomości- pojazdu marki Renault Kangoo Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-14 14:01:04 Zamówienia publiczne / I przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż ruchomości- pojazdu marki Renault Kangoo Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-14 13:54:13 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-14 12:43:55 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych na rok 2019 Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-14 12:41:42 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) oraz powołania komisji przetargowej na potrzeby sprzedaży ruchomości - pojazdu marki Renault Kangoo Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-14 10:25:14 Oświadczenia majatkowe radnych / Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej składane na koniec kadencji 2014-2018 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-12-14 10:06:39 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Przebudowa linii napowietrznej nn-0.4kV na linię napowietrzno-kablową na dz. o nr ewid. 5434/4, 395, 5434/1, 397, 182, 184, 183/14, 183/13, 183/11, 183/8, 183/3, 183/4, 241/9, 241/7, 244, 281/10, 281/3, 280/1, 279/1, 241/3, 278/2, 278/1, obręb Jastrzębsko Stare, gmina Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Edycja artykułu
2018-12-14 10:02:19 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Przebudowa linii napowietrznej nn-0.4kV na linię napowietrzno-kablową na dz. o nr ewid. 5434/4, 395, 5434/1, 397, 182, 184, 183/14, 183/13, 183/11, 183/8, 183/3, 183/4, 241/9, 241/7, 244, 281/10, 281/3, 280/1, 279/1, 241/3, 278/2, 278/1, obręb Jastrzębsko Stare, gmina Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu