Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-14 17:50:59 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.33.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu” Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2018-08-14 13:36:55 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-08-14 13:34:47 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 539/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu z powodu upałów, od dnia 16 sierpnia 2018r. do odwołania Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-08-14 10:57:05 Ogłoszenia / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 sierpnia 2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-08-14 10:44:48 Rok 2018 / Projekty uchwał na LIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-08-14 10:37:39 Ogłoszenia o podpisaniu umów / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.46.2018-Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z remontem szatni na obiektach sportowych LKS Boruja Kościelna oraz Korona Bukowiec w ramach programu „ Szatnia na Medal” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-08-14 08:20:07 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-08-13 22:21:06 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.061.2018-Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na cztery części Anna Małecka Edycja artykułu
2018-08-13 20:37:56 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ Z UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - ZPS.271.2.2018-Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu. Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-08-13 14:23:35 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.33.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu” Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu