Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 20:45:03 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-15 20:40:54 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2019-02-15 15:20:09 Ochrona środowiska / Informacje o jakości wody Magdalena Przybyła Edycja artykułu
2019-02-15 11:58:30 Ogłoszenia / Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-15 10:41:47 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Edycja artykułu
2019-02-15 10:38:17 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-14 14:16:34 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.010.2019- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Róży wraz z infrastrukturą towarzyszącą Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-14 11:14:18 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:12:21 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:11:51 Radni Rady Miejskiej / Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu