Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 15:35:04 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.67.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:07:06 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.73.2018- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- cz. II zamówienia-Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:02:08 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.080.2018- Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:01:13 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.083.2018-Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 13:28:22 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:26:51 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:25:34 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:02:44 Urząd Stanu Cywilnego (USC) / Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:58:39 Wydział Infrastruktury i Drogowy (IiD) / Wykaz pracowników Wydziału Infrastruktury i Drogowego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:55:42 Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej (OiKS) / Wykaz pracowników Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej Maria Ceglecka Edycja artykułu