Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 20:45:03 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-15 20:40:54 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2019-02-15 15:20:09 Ochrona środowiska / Informacje o jakości wody Magdalena Przybyła Edycja artykułu
2019-02-15 11:58:30 Ogłoszenia / Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-15 10:41:47 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Edycja artykułu
2019-02-15 10:38:17 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-14 14:16:34 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.010.2019- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Róży wraz z infrastrukturą towarzyszącą Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-14 11:14:18 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:12:21 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:11:51 Radni Rady Miejskiej / Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:04:37 Interpelacje / Interpelacje radnych złożone w 2019 roku oraz udzielone odpowiedzi Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:03:19 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o VI sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-14 10:57:53 Kadencja 2018-2023 / Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz 13:30 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-14 09:00:46 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UM w NT Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-14 08:59:19 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-13 22:23:30 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.006.2019-Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z monitorem i systemem operacyjnym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-13 16:11:27 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.6.2019-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Nowy Tomyśl Anna Małecka Edycja artykułu
2019-02-13 15:00:41 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 15:00:34 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Obszarów Wiejskich Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 15:00:31 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu