Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 15:35:04 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.67.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:07:06 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.73.2018- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- cz. II zamówienia-Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:02:08 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.080.2018- Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:01:13 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.083.2018-Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 13:28:22 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:26:51 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:25:34 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:02:44 Urząd Stanu Cywilnego (USC) / Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:58:39 Wydział Infrastruktury i Drogowy (IiD) / Wykaz pracowników Wydziału Infrastruktury i Drogowego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:55:42 Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej (OiKS) / Wykaz pracowników Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:45:00 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych na rok 2019 Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-11 12:33:29 Rok 2018 / Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz 14:00 w NOK Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-12-11 12:30:26 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o III sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w NOK Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-12-11 11:02:17 Wyniki naboru / Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu ds. funduszy zewnętrznych w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2018-12-11 09:01:39 Informacje o konkursach / Otwarty konkurs ofert na 2019 rok Marzena Kortus Publikacja artykułu
2018-12-10 15:31:56 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2018-12-10 11:29:37 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE- SP2.271.9.2018 - Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego- tablic interaktywnych Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 15:07:57 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2018-12-07 15:05:58 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2018-12-07 14:46:09 Rok 2018 / Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz 14:00 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu