Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 20:45:03 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-15 20:40:54 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem”. Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2019-02-15 15:20:09 Ochrona środowiska / Informacje o jakości wody Magdalena Przybyła Edycja artykułu
2019-02-15 11:58:30 Ogłoszenia / Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-15 10:41:47 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Edycja artykułu
2019-02-15 10:38:17 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na dz. o nr ewid. 187/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-14 14:16:34 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.010.2019- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Róży wraz z infrastrukturą towarzyszącą Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-14 11:14:18 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:12:21 Komisje Rady / Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:11:51 Radni Rady Miejskiej / Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:04:37 Interpelacje / Interpelacje radnych złożone w 2019 roku oraz udzielone odpowiedzi Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:03:19 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o VI sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-14 10:57:53 Kadencja 2018-2023 / Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz 13:30 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-14 09:00:46 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UM w NT Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-14 08:59:19 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-13 22:23:30 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.006.2019-Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z monitorem i systemem operacyjnym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-13 16:11:27 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.6.2019-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Nowy Tomyśl Anna Małecka Edycja artykułu
2019-02-13 15:00:41 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 15:00:34 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Obszarów Wiejskich Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 15:00:31 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 15:00:27 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 14:58:37 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 15 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-13 12:20:53 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 12:19:52 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 11:56:05 Kierownictwo Urzędu / Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2018 Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-13 10:28:29 Ogłoszenia / Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze - referenta w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-13 10:16:44 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 10:16:10 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-12 15:28:04 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu
2019-02-12 15:26:12 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu
2019-02-12 15:16:28 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć zwołanego w dniu 7 lutego 2019r. w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu
2019-02-12 15:11:32 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2019-02-12 15:09:19 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie". Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-12 15:01:55 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie". Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-12 14:56:53 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:54:38 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:52:10 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć zwołanego w dniu 7 lutego 2019r. w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:52:04 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r. Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-12 14:51:56 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Nowego Tomysla z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Nowym Tomyślu na kadencję 2016-2019 Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-12 14:50:02 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Maria Ceglecka Publikacja artykułu