Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 15:35:04 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.67.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:07:06 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.73.2018- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- cz. II zamówienia-Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:02:08 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.080.2018- Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 15:01:13 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia ZP.271.083.2018-Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019 Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-11 13:28:22 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:26:51 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:25:34 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Michał Grześkowiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:02:44 Urząd Stanu Cywilnego (USC) / Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:58:39 Wydział Infrastruktury i Drogowy (IiD) / Wykaz pracowników Wydziału Infrastruktury i Drogowego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:55:42 Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej (OiKS) / Wykaz pracowników Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-11 12:45:00 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych na rok 2019 Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-11 12:33:29 Rok 2018 / Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz 14:00 w NOK Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-12-11 12:30:26 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o III sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w NOK Adrianna Brzostowska Edycja artykułu
2018-12-11 11:02:17 Wyniki naboru / Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu ds. funduszy zewnętrznych w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2018-12-11 09:01:39 Informacje o konkursach / Otwarty konkurs ofert na 2019 rok Marzena Kortus Publikacja artykułu
2018-12-10 15:31:56 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2018-12-10 11:29:37 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE- SP2.271.9.2018 - Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego- tablic interaktywnych Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 15:07:57 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2018-12-07 15:05:58 Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2018-12-07 14:46:09 Rok 2018 / Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz 14:00 w NOK Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2018-12-07 13:53:47 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.089.2018-Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przyłęk i Sątopy – zagospodarowanie terenu przy urządzeniach Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 13:53:14 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE -SP2.271.8.2018 - Zakup i dostawa pracowni chemicznej 30 - stanowiskowej Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-07 10:13:55 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE -SP2.271.8.2018 - Zakup i dostawa pracowni chemicznej 30 - stanowiskowej Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 10:13:48 Ogłoszenia o zamówieniach / 1/10/2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i węzłów sanitarnych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-12-06 22:42:49 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.080.2018-Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 22:41:49 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.083.2018-„Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 16:47:32 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021” Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-06 16:46:38 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 11:35:10 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:59 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Jaworek, nauczyciela logopedy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:43 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Zienkiewicz, nauczyciela języka polskiego i języka angielskiego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:32 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Skrzypczak, nauczyciela pedagoga i wychowawcy świetlicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:23 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Gandeckiej, wychowawcy świetlicy i nauczycielki matematyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:13 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wojciechowskiej, nauczycielki matematyki i zajęć technicznych, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:04 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Emilii Raczkowiak nauczycielki wychowania przedszkolnego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:33:53 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenie pełnomocnictwa osobie zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bolka i Lolka" w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:33:40 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi tej szkoły Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:31:10 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-06 09:05:38 Gospodarka Nieruchomościami / Zawiadomienie Starosty Nowotomyskiego Joanna Dolatkowska Publikacja artykułu
2018-12-05 22:16:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.78.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-05 22:13:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.78.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-05 09:04:57 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.75.2018 Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2018-12-05 08:42:27 Ochrona środowiska / Informacje o jakości wody Magdalena Przybyła Edycja artykułu
2018-12-04 22:20:38 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.63.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu, Gmina Nowy Tomyśl” - II postępowanie Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2018-12-04 14:47:43 Ogłoszenia / Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-12-04 14:47:33 Rok 2018 / Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 18 sierpnia do 16 września 2018 r. Elżbieta Dziubała Publikacja artykułu
2018-12-04 14:44:15 Rok 2018 / Sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Tomyśla w okresie od 18 czerwca do 17 sierpnia 2018 r. Elżbieta Dziubała Publikacja artykułu
2018-12-04 12:57:01 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / Zapytanie ofertowe na „Udzielenie w 2019 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Tomyśl w schronisku dla osób bezdomnych.” Rafał Nowak Publikacja artykułu
2018-12-04 10:36:34 Ogłoszenia o wyborze ofert / Protokół z udzielonego zamówienia Nr OPS.ZP.271.15.2018 na Przygotowanie i wydawanie gorącego dwudaniowego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu Rafał Nowak Publikacja artykułu
2018-12-04 10:04:32 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu