Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-13 15:00:27 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 14:58:37 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 15 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu
2019-02-13 12:20:53 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 12:19:52 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 11:56:05 Kierownictwo Urzędu / Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2018 Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-13 10:28:29 Ogłoszenia / Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze - referenta w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-13 10:16:44 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-13 10:16:10 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Edycja artykułu
2019-02-12 15:28:04 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu
2019-02-12 15:26:12 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu