Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 13:53:47 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.089.2018-Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przyłęk i Sątopy – zagospodarowanie terenu przy urządzeniach Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 13:53:14 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE -SP2.271.8.2018 - Zakup i dostawa pracowni chemicznej 30 - stanowiskowej Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-07 10:13:55 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / ZAPYTANIE OFERTOWE -SP2.271.8.2018 - Zakup i dostawa pracowni chemicznej 30 - stanowiskowej Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-07 10:13:48 Ogłoszenia o zamówieniach / 1/10/2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i węzłów sanitarnych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2018-12-06 22:42:49 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.080.2018-Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 22:41:49 Ogłoszenia o zamówieniach / ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.083.2018-„Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 16:47:32 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021” Anna Małecka Edycja artykułu
2018-12-06 16:46:38 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021” Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-06 11:35:10 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:59 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Jaworek, nauczyciela logopedy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu