Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-06 11:34:43 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Zienkiewicz, nauczyciela języka polskiego i języka angielskiego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:32 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Skrzypczak, nauczyciela pedagoga i wychowawcy świetlicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:23 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Gandeckiej, wychowawcy świetlicy i nauczycielki matematyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:13 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wojciechowskiej, nauczycielki matematyki i zajęć technicznych, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:34:04 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Emilii Raczkowiak nauczycielki wychowania przedszkolnego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:33:53 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenie pełnomocnictwa osobie zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bolka i Lolka" w Nowym Tomyślu Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:33:40 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi tej szkoły Maria Ceglecka Edycja artykułu
2018-12-06 11:31:10 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2018-12-06 09:05:38 Gospodarka Nieruchomościami / Zawiadomienie Starosty Nowotomyskiego Joanna Dolatkowska Publikacja artykułu
2018-12-05 22:16:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.78.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku Anna Małecka Edycja artykułu