Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 15:16:28 Kadencja 2018 - 2023 / Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć zwołanego w dniu 7 lutego 2019r. w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich. Joanna Gmiąt Publikacja artykułu
2019-02-12 15:11:32 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Sławomira Ksiąg - Górna Publikacja artykułu
2019-02-12 15:09:19 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie". Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-12 15:01:55 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie". Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2019-02-12 14:56:53 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:54:38 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:52:10 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć zwołanego w dniu 7 lutego 2019r. w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 14:52:04 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r. Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-12 14:51:56 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Nowego Tomysla z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Nowym Tomyślu na kadencję 2016-2019 Maria Ceglecka Edycja artykułu
2019-02-12 14:50:02 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Maria Ceglecka Publikacja artykułu