Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-05 22:13:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.78.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku Anna Małecka Publikacja artykułu
2018-12-05 09:04:57 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.75.2018 Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu. Anna Dancewicz-Krzywania Edycja artykułu
2018-12-05 08:42:27 Ochrona środowiska / Informacje o jakości wody Magdalena Przybyła Edycja artykułu
2018-12-04 22:20:38 Informacje o wyborze ofert / ZP.271.63.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu, Gmina Nowy Tomyśl” - II postępowanie Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2018-12-04 14:47:43 Ogłoszenia / Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2018-12-04 14:47:33 Rok 2018 / Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 18 sierpnia do 16 września 2018 r. Elżbieta Dziubała Publikacja artykułu
2018-12-04 14:44:15 Rok 2018 / Sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Tomyśla w okresie od 18 czerwca do 17 sierpnia 2018 r. Elżbieta Dziubała Publikacja artykułu
2018-12-04 12:57:01 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania / Zapytanie ofertowe na „Udzielenie w 2019 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Tomyśl w schronisku dla osób bezdomnych.” Rafał Nowak Publikacja artykułu
2018-12-04 10:36:34 Ogłoszenia o wyborze ofert / Protokół z udzielonego zamówienia Nr OPS.ZP.271.15.2018 na Przygotowanie i wydawanie gorącego dwudaniowego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu Rafał Nowak Publikacja artykułu
2018-12-04 10:04:32 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Adrianna Brzostowska Publikacja artykułu