Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 14:34:34 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, słupów linii napowietrznych SN-15 kV i nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej na dz. o nr geod. 137, 184/1, 5310/2, 200/1, 216/3, 214, 213/3, obręb Nowa Róża, gm. Nowy Tomyśl Karolina Robakowska Edycja artykułu
2019-02-12 14:26:19 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, słupów linii napowietrznych SN-15 kV i nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej na dz. o nr geod. 137, 184/1, 5310/2, 200/1, 216/3, 214, 213/3, obręb Nowa Róża, gm. Nowy Tomyśl Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-12 13:51:07 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia -ZP.271.005.2019-Wykonanie oznakowania poziomego jezdni ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Nowy Tomyśl Anna Małecka Edycja artykułu
2019-02-12 13:49:48 Ogłoszenia o wyborze ofert / PROTOKÓŁ z udzielenia zamówienia -ZP.271.005.2019-Wykonanie oznakowania poziomego jezdni ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Nowy Tomyśl Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-12 13:25:30 Obwieszczenia o wydanych decyzjach / Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i słupa linii napowietrznej SN-15 kV na dz. nr geod. 200/1, 216/3, 214, 5320/4, 5320/7, 226, obręb Nowa Róża, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-12 12:03:31 Ogłoszenia o zamówieniach / ZP.271.004.2019-ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT- Zakup i dostawa drukarek oraz systemu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Anna Małecka Publikacja artykułu
2019-02-12 12:03:29 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.005.2019- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Nowy Tomyśl Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2019-02-12 12:03:23 Ogłoszenia o zamówieniach / ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.004.2019- Zakup i dostawa drukarek oraz systemu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Anna Małecka Archiwizacja artykułu
2019-02-12 12:00:25 Informacje o konkursach / Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2019 r. Marzena Kortus Publikacja artykułu
2019-02-12 11:32:40 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie". Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu