Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 
 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 4.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Tomyśl właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  1. wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych,

  2. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, gdy nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

  3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami prawa,

  4. zawarcia stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie.

 

 

Wykaz Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:


1. Chalasz Waldemar

os. Północ 29/29

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 601 738 894


2. Sejsk Stanisław Przybyła

Jastrzębsko Stare ul. Szeroka 5

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 603 126 961

 

3. Usługi Rolno - Asenizacyjne

Marcin Klimek

Cicha Góra 69A

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 661 661 069

 

4. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa
Tel.  22 811 61 44

 

5. Clipper Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa
Oddział Poznań
ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo
tel. 61 811 65 39

6. Seweryn Buda
Wasowo ul. Wiatrakowa 10
64-316 Kuślin
tel. 604 489 941

7. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
Tel. 606 917 294

 

8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Nowym Tomyśl Sp. z o. o. (zbiorniki własne)
ul. Komunalna 26
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 23 181

 

9. BARTEX Bartol Sp. z o. o. Sp. k. (zbiorniki własne)
Paproć 111
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 100

 

10. „DEN-AGRO”
Józef Kapelski
Firma Usługowo-Handlowa
Wytomyśl 28
64-300 Nowy Tomyśl
- zezwolenie ważne do 23.07.2017 r.

 

11. Mirosław Ramicki
Firma Usługowa
 ul. Łąkowa 4

64-361 Miedzichowo

 - działalność zawieszona

 

 
Liczba odwiedzin : 1188
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Szutta
Czas wytworzenia: 2008-01-09 10:05:00
Czas publikacji: 2018-07-04 08:14:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak