Zwrot podatku akcyzowego za rok 2009 

 
 KIRiOŚ VII 3023/2009

I N F O R M A C J A

W związku z pismem Ministra Finansów nr RR5/063/O/5b/KOB/10/716 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie obowiązku podania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w tym również wójta, burmistrza, prezydenta miasta ) do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, a mianowicie upublicznienia informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2010 ( Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006r., str. 1 ) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej ( Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym.

W załączeniu wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2009 roku.


BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA

/ mgr Henryk Helwing /

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2009 roku.

 

1. Kruszelnicki Włodzimierz

2. Stopierzyński Henryk

3. Walkowiak Tadeusz

4. Pawłowicz Henryk

5. Kwiatkowska Halina

6. Maziec Iwona

7. Kawa Sławomir

8. Ratajczak Paweł

9. Kosicka Roma

10. Kosicki Ryszard

11. Suwiczak Piotr

12. Bobkiewicz Grzegorz

13. Witkowski Artur

14. Witkowski Jan

15. Marchewka Tomasz

16. Kaźmierowski Szymon

17. Stachowiak Jan

18. Kucz Mieczysław

19. Worsa Lech

20. Starzak Mieczysław

21. Kałuża Arkadiusz

22. Błachowiak Krzysztof

23. Leszczyński Tomasz

24. Baranowski Andrzej

25. Heinrich Przemysław

26. Poschwald Piotr

27. Dolewa Ryszard

28. Świtała Zdzisław

29. Lehmann Zbigniew

30. Bruździński Zdzisław

31. Grześkowiak Mirosław

32. Gałęcki Andrzej

33. Śmierzchalski Tadeusz

34. Kańduła Krystyna

35. Gałęcki Paweł

36. Nowicki Tadeusz

37. Majchrowski Ryszard

38. Opała Sławomir

39. Opała Leszek

40. Piss Leszek

41. Przybylak Grzegorz

42. Wittchen Danuta

43. Szczeciński Grzegorz

44. Kaczmarek Czesława

45. Gołembka Dorota

46. Henicz Roman

47. Kulak Stanisław

48. Czapracki Piotr

49. Jaroszyk Zenon

50. Bińkowski Marek

51. Wolna Bernadeta

52. Osękowski Eugeniusz

53. Kortus Andrzej

54. Fenrich Adam

55. Pyliński Józef

56. Gumuła Jarosław

57. Kopijkowska Janina

58. Rybicka Zofia

59. Lóssa Grzegorz

60. Zawarty Ireneusz

61. Łangowicz Andrzej

62. Piątek Jacek

63. Huńka Zbigniew

64. Huńka Przemysław

65. Wegner Beata

66. Pilarczyk Hieronim

67. Michalak Gabriela

68. Koza Ryszard

69. Gałęcka Grażyna

70. Bochniak Edward

71. Bąbelek Jacek

72. Kozłowicz Jan

73. Loba Jan

74. Czub Kazimierz

75. Majchrowski Ryszard

76. Szczucki Stanisław

77. Lotka Małgorzata

78. Szofer Henryk

79. Bruździński Przemysław

80. Adamczak Henryk

81. Kałek Piotr

82. Kałek Marian

83. Szymkowiak Marek

84. Kostecki Andrzej

85. Kopij Ryszard

86. Kubiak Józef

87. Kaczmarek Stanisław

88. Walicht Karol

89. Werner Waldemar

90. Fertyk Jan

91. Lipka Czesław

92. Wachowiak Jerzy

93. Bobrowicz Hanna

94. Krupiński Piotr

95. Szofer Bernard

96. Tkacz Agata

97. Naporowska Irena

98. Rupa Krzysztof

99. Krystians Jan

100. Pluskota Bogusław

101. Mania Tomasz

102. Chowaniec Iwona

103. Szczepaniak Paweł

104. Skrzypczak Tadeusz

105. Pierzyński Andrzej

106. Bielawa Ireneusz

107. Sibilski Bartosz

108. Łukaszyk Marek

109. Waśkowicz Sławomir

110. Wilk Jadwiga

111. Marchwicki Stanisław

112. Kujawa Ryszard

113. Nowak Adam

114. Kuźmiński Zygmunt

115. Kaczmarek Ryszard

116. Wójcik Paweł

117. Wójcik Bogdan

118. Napierała – Jeziorkowska Natalia

119. Wlekły Henryk

120. Figiel Jerzy

121. Jankowski Czesław

122. Musiał Ewa

123. Kornosz Grzegorz

124. Lange Robert

125. Błoch Tadeusz

126. Tullin Jan

127. Beder Grzegorz

128. Zerbe Jan

129. Olszewski Stanisław

130. Dudek Krzysztof

131. Matuszewski Rajmund

132. Galas Władysław

133. Gaweł Piotr

134. Kosicki Franciszek

135. Jędrzejczak Henryk

136. Stieler Janina

137. Weimann Stanisław

138. Przybylak Gabriel

139. Geneja Julian

140. Werner Krzysztof

141. Dawid Mieczysław

142. Kahl Stefan

143. Dzikowski Mirosław

144. Gielnik Katarzyna

145. Kulus Jarosław

146. Berger Krzysztof

147. Ceglarz Roman

148. Różycki Krzysztof

149. Chojnacki Andrzej

150. Nowak Franciszek

151. Makarski Stanisław

152. Bobrowicz Romuald

153. Rodziewicz Andrzej

154. Szulc Sławomir

155. Duda Wojciech

156. Skotarczyk Mirosław

157. Figiel Leszek

158. Laufer Tomasz

159. Kucz Henryk

160. Haładuda Józef

161. Dębicki Wiesław

162. Jędrzejczak Tomasz

163. Bąbelek Jan

164. Weber Marian

165. Grabowski Piotr

166. Kulus Leszek

167. Przygocki Leszek

168. Karpowicz Ryszard

169. Sobieraj Michał

170. Bartkowiak Bernard

171. Szulc Rajmund

172. Fricz Łukasz

173. Baum Janusz

174. Kandulski Stanisław

175. Napierała Agnieszka

176. Mierzwiński Marek

177. Kocoń Anna

178. Horowski Łukasz

179. Kwiatkowski Jan

180. Tobińska Joanna

181. Słociński Henryk

182. Jeziorkowski Józef

183. Szukała Tomasz

184. Pigla Andrzej

185. Buda Jan

186. Weber Zenon

187. Różycka Regina

188. Miarka Dariusz

189. Kosicka Teresa

190. Kloc Stanisław

191. Nawrot Tomasz

192. Kolasiński Tadeusz

193. Łuka Andrzej

194. Staniek Szymon

195. Wawrzyniak Bernard

196. Stachowiak Helena

197. Waberski Stanisław

198. Kapski Wojciech

199. Kapski Piotr

200. Szild Andrzej

201. Rybakowski Stefan

202. Szofer Bernard

203. Franecki Andrzej

204. Bilski Stefan

205. Dykszak Hanna

206. Bartol Benedykt

207. Bartol Grzegorz

208. Bąk Ewa

209. Janas Mieczysław

210. Kornosz Irena

211. Zaraś Waldemar

212. Adamczak Janusz

213. Musiał Jarosław

214. Chylak Jerzy

215. Rolnicza Spółdzielnia Agrofarma

216. Bąbelek Stanisław

217. Strzelecki Czesław

218. Słociński Stefan

219. Puchalski Tomasz

220. Bień Paweł

221. Krym Krzysztof

222. Plenzler Tadeusz

223. Kamień Krzysztof

224. Kańduła Władysław

225. Krym Eugeniusz

226. Laufer Włodzimierz

227. Nowaczyk Anna

228. Parzych Przemysław

 

 
Liczba odwiedzin : 1038
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Wałkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Wałkiewicz
Czas wytworzenia: 2010-07-08 08:08:25
Czas publikacji: 2010-07-08 08:08:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak