Zwrot podatku akcyzowego 2010 rok 

 
 Zwrot podatku akcyzowego 2010 rok
 

I N F O R M A C J A

 

W związku z pismem Ministra Finansów nr RR5/063/O/5b/KOB/10/716 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie obowiązku podania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w tym również wójta, burmistrza, prezydenta miasta ) do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, a mianowicie upublicznienia informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2010 ( Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006r., str. 1 ) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej ( Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym.

W załączeniu wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2010 roku.

 

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA

/ mgr Henryk Helwing /

 

Załączniki

SPAWOZDANIEPP....xls

Data: Brak danych Rozmiar: 94k Format: .xls Pobierz
Liczba odwiedzin : 751
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Wałkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Wałkiewicz
Czas wytworzenia: 2012-05-18 11:50:30
Czas publikacji: 2012-05-18 11:50:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak