Nazwa i dane teleadresowe 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Ul. Targowa 8         

64  300 NOWY TOMYŚL                      

NIP 788-00-07-818

tel./fax   061/44-220-80
             061/44-220-91   

            

Bank Zachodni WBK O/Nowy Tomyśl

05 1090 1388 0000 0000 3800 9094


PKO BP SA o/Nowy Tomyśl

32 1020 4144 0000 6002 0007 0078


e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl

 

www.pwik.nowytomysl.pl

 

Numer KRS: 0000098944

Numer Regon: 631066938  

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 2039
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cichowski
Czas wytworzenia: 2009-08-31 10:50:04
Czas publikacji: 2017-05-17 09:48:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak