Uchwałay Rady Miejskiej - akty prawa miejscowego podjęte w 2002r. 

 
  

1. Uchwała Nr III/9/2002 z dnia 6.,12.2002r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2003r.

treść uchwały  (89.7 KB)

 

2. Uchwała Nr III/10/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2003, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

treść uchwały  (85.5 KB)

 

3. Uchwała Nr III/11/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; obniżenia ceny skupu 1q żyta określonej przez GUS i przyjmowanej jako podstawa obliczeni podatku rolnego na 2003r. na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały (69.1 KB)

 

4. Uchwała Nr III/12/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; określenia trybu i szczególowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospdarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

treść uchwały (28 KB)

 

5. Uchwała Nr III/13/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; określenia wzoru formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości nas terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały (722.6 KB)

 

6. Uchwała Nr III/14/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; określenia wysokosci stawek podatku od środków transposrtowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2003r.

treść uchwały (130.5 KB)

 

7. Uchwała Nr III/15/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie; opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2003.

treść uchwały (86.1 KB)

 

8. Uchwała Nr IV/33/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; zmiany niektórych uchwał dotyczących gospdarki nieruchomosciami na terenie gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwałay (33.4 KB)

 

9. Uchwała Nr IV/34/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; określenia szczególowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Nowy Tomyśl z tytułunależnosci pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy. Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu  tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

treść uchwały (66.5 KB)

 

10. Uchwała Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

treść uchwały (60.6 KB)

 

11. Uchwała Nr IV/37/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu /zwyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedazy i w miejscu sprzedazy.

treść uchwały (21.2 KB)

 

12. Uchwała Nr IV/41/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2003 za niektóre czynności urzedowe wykonywane przez organy podległe radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu.

treść uchwały.  (82.5 KB)

 

13. Uchwała Nr IV/42/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; zarządzenia na terenie wsi poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

treść uchwały (84.3 KB)

 

14. Uchwała Nr IV/43/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2003 rok.

treść uchwały (529.2 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 866
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Stefania Twardowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2012-08-03 13:32:20
Czas publikacji: 2012-08-03 13:32:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak