Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy albo osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców,
 3. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się 5 letnią praktyką w wykonywaniu tego transportu,
 4. Oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport, a w przypadku zatrudnienia kierowcy zaświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 39A ustawy o transporcie drogowym wraz z kserokopiami aktualnych badań lekarskich.
 5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 6. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.
 7. Kserokopię świadectwa legalizacji taksometru.
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi:

 • za okres od 2 do 15 lat – 200,00 zł
 • za okres od 15 do 30 lat – 250,00 zł
 • za okres od 30 do 50 lat – 300,00 zł
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Żaneta Kluczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4, tel. 61 44 26 615

 

Załączniki

9_licencja_na_taksowki.doc

Data: 2018-05-14 12:32:22 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

przewoz_taksowka_0.pdf

Data: 2018-05-14 12:32:22 Rozmiar: 59.38k Format: .pdf Pobierz

wniosek-licencja_taxi.pdf

Data: 2018-05-14 12:32:22 Rozmiar: 116.58k Format: .pdf Pobierz

zmiana_licencji_-_taksowka.pdf

Data: 2018-05-14 12:32:22 Rozmiar: 44k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:32:22
Czas publikacji: 2018-06-06 07:56:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak