Prawo pierwokupu 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Oświadczenie woli w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor: budynek A; II piętro;
Pok. nr 34; tel. 61 44 26 648

Uwagi:

Prawo pierwokupu przysługuje Gminie w przypadku sprzedaży:

  • niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub Gminy,
  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  • nieruchomości połoŜonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne
 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:10:03
Czas publikacji: 2018-05-14 13:10:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak