Wydanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne 

 
 

Podstawa prawna:

– art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.);

– § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w pokoju nr 14 (parter) lub pod nr telefonu 61-44-26-640.

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia

  • kopia rodowodu lub metryki psa

  • dowód opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty:

opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł.

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Opłata za odwołanie:

brak opłaty.

Inne informacje:

wykaz ras psów uznanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argeńtyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 

Załączniki

WZÓR-WNIOSKU-O-WYDANIE-ZEZWOLENIA-NA-PROWADZENIE-HODOWLI-POSIADANIE-PSA-RASY-UZNANEJ-ZA-AGRESYWNĄ.odt

Data: 2018-05-14 13:37:27 Rozmiar: 16.58k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybyła
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:37:27
Czas publikacji: 2018-12-12 07:10:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak