Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
27/2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax = 40 m3/h na działce o nr ewid. 142/9, obręb Nowa Róża, gmina Nowy Tomyśl.

2018-11-19 12:00:35
26/2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax=60 m3/h na działce o nr ewid. 380/1, obręb Sątopy, gmina Nowy Tomyśl

2018-11-16 12:07:28
25/2018 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax=60 m3/h na działce o nr ewid. 380/1, obręb Sątopy, gmina Nowy Tomyśl

2018-11-05 15:11:43
24/2018 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax = 40 m3/h na działce o nr ewid. 142/9, obręb Nowa Róża, gmina Nowy Tomyśl

2018-11-05 15:10:15
23/2018 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowie i rozbudowie budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowie dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowie dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

2018-10-30 10:46:54
22/2018 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 60 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 380/1 w m. Sątopy

2018-09-17 12:19:44
21/2018 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża

2018-09-14 13:37:43
20/2018 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl.

2018-09-04 11:57:14
19/2018 Deczja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl

2018-08-10 08:57:07
18/2018 - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowsko planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji pelletu z biomasy roślinnej – odpadów drewna na działce o nr ewid. 591 w miejscowości Przyłęk, gmina Nowy Tomyśl

2018-07-27 10:55:57