Przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90§1k.r.o. o nazwisku dziecka  

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Oświadczenie przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem składają oboje małżonkowie osobiście.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.

Do wglądu dowody osobiste matki dziecka i jej męża.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia oświadczenia.
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).
Ustawya z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa powyżej nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 

 

Załączniki

nadanie dziecku nazwiska męża matki.odt

Data: 2018-05-18 13:15:58 Rozmiar: 241.69k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:18:54
Czas publikacji: 2018-05-18 13:15:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak