Uzupełnienie aktu stanu cywilnego  

 
 

Sposób załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Wymagane dokumenty:

Uzupełnienie aktu może być dokonane również na podstawie innych dokumentów, które należy dołączyć do podania: archiwalnych aktów stanu cywilnego, zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego sporządzonego po dokonaniu czynności w wysokości 39,0 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachubnek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclercia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615.

Osoba załatwiająca sprawę:

Kierownik USC - Beata Jakubowska

Zastępca Kierownika USC - Magdalena Gostyńska - Kuchta

Uwagi:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

 

 

Załączniki

uzupełnianie aktów z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-21 14:06:41 Rozmiar: 246.11k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-21 14:06:41
Czas publikacji: 2018-05-21 14:06:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak