Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich.

2019-02-13 12:20:53
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Boruja Nowa w celu ponownego przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich.

2019-02-13 12:19:52
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego w sołectwie Paproć zwołanego w dniu 7 lutego 2019r. w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rad sołeckich.

2019-02-12 15:16:28
Lista kandydatów na sołtysa Nowej Róży

2019-01-25 08:54:25
Lista kandydatów na sołtysa Szarek

2019-01-25 08:48:05
Lista kandydatów na sołtysa Starego Tomyśla

2019-01-24 08:26:59
Lista kandydatów na sołtysa Bukowca

2019-01-23 12:32:22
Lista kandydatów na sołtysa Kozich Lasek

2019-01-23 12:31:42
Lista kandydatów na sołtysa Chojnik

2019-01-23 08:26:37
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Nowego Tomysla z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Nowy Tomyśl wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich.

2019-01-10 11:35:24