Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20.

2017-10-04 08:14:47
Komunikat dotyczący dokonania spisu z natury wyrobów zawierających azbest

2017-05-31 09:59:07
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2017r.

2017-04-28 11:02:41
Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

2016-06-23 10:35:04
Informacja o opracowaniu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

2016-06-23 10:27:23
Informacja o opracowaniu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2015 - 2025"

INFORMACJA

2016-05-05 15:13:14
Informacja

Informacja

2016-05-05 15:09:16
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa Elektrorecykling Sp. z o.o.  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w związku z działanością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia nr 1)

2015-07-31 11:08:35
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

2015-05-13 13:59:23
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

 Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2014-09-05 15:35:50